10:47:49 - 24.05.2019

Menu

Kontakt

05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 28 lok. 9
tel. 022 122-62-22/23
fax. 022 122-62-27
kom. 0 513-198-945
biuro@br-omega.pl

Faktury elektroniczne zmiany od stycznia 2013 r. Email

Zmiany w zakresie faktur elektronicznych obejmują zarówno zasady wystawiania tych faktur, jak również zasady wyrażania zgody na tę formę dokumentowania sprzedaży czy też zasady przechowywania.

Przesyłanie możliwe jest wyłącznie dla systemu zapewniającego:

  • Autentyczność pochodzenia,

  • Integralność treści, ale również,

  • Czytelność faktury.

Inaczej niż w roku 2012, od 2013 r. zasady autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności określa podatnik wysyłający faktury. Zapewnia się to poprzez dowolny system kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towaru lub świadczeniem usług.

Uwaga

Obowiązek zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści oraz czytelności faktury powinien być zapewniony od 2013 r. nie tylko w stosunku do faktur elektronicznych, ale i wystawianych standardowo. Wewnętrzna kontrola biznesowa powinna przybrać formę regulaminu zakładu, w którym określi się poszczególne etapy i powiązanie przyjęcia zamówienia, wydania towaru lub wykonania usługi, dokumentami magazynowymi, płatnościami, wystawieniem faktury, a także wystawieniem faktur korygujących czy otrzymywaniem not korygujących do danej czynności.

W braku zapewnionej kontroli powyższe atrybuty zapewnia, podobnie jak dotychczas:

  • Korzystanie z bezpiecznego podpisu elektronicznego,

  • System elektronicznej wymiany danych EDI.

Uwaga

Powyższe zasady pozwalają przesyłać faktury w dowolnym formacie elektronicznym, który zapewnia integralność treści faktury, nawet w wiadomości nie podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym (np. e-mail PDF, xls).

Wystawienie faktury elektronicznej do paragonu fiskalnego podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Wyrażanie zgody na e-faktury

Od 2013 r. nie ma obowiązku zawierać umów o wysyłaniu faktur elektronicznych. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest dorozumiana (poprzez zapłatę za tak przedstawioną fakturę), a jej brak wymaga wyrażenia przez odbiorcę wyraźnego sprzeciwu.

Przy przesyłaniu odbiorcy kilku faktur jednocześnie dane wspólne mogą zostać podane wspólnie jednorazowo, o ile dla każdej faktury dostępne są wszystkie te dane.

Od 2013 r. faktura nie musi być przesłana na skrzyknę mailową odbiorcy. Możliwe jest ustalenie wedle zasad wewnętrznych, by faktury były udostępniane na własnym serwerze wystawiającego fakturę. Nabywca uzyskuje wówczas prawo wejścia na serwer oraz pobrania faktury z serwera. Procedura wymaga zachowania autentyczności, integralności i czytelności faktury.

Przechowywanie faktur przesłany elektronicznie

Przechowywanie faktur przesyłanych drogą elektroniczną odbywa się w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający:

  • Autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur,

  • Łatwe odszukanie,

  • Bezzwłoczny dostęp organom skarbowym.

Przechowywanie faktur za granicą jest nadal dopuszczalne pod warunkiem przechowywania ich w formie elektronicznej zapewniającej organowi podatkowemu i organowi kontroli skarbowej, za pomocą środków elektronicznych dostęp online do tych faktur.

Nie ma obowiązku, by faktury przesyłane drogą elektroniczną musiałby być przechowywane w formie elektronicznej. Możliwy jest wydruk takich faktur i dołączenie och do dokumentacji podatnika. Odpowiednio możliwe jest również przechowywanie faktur papierowych w formie elektronicznej.

W przypadku przechowywania w formie elektronicznej faktur przesyłanych w formie elektronicznej organ skarbowy musi posiadać możliwość bezzwłocznego wglądu , poboru tych faktur oraz przetwarzania danych w nich zawartych.

Zmieniony: Wtorek, 08 Styczeń 2013 11:55