11:26:11 - 24.05.2019

Menu

Kontakt

05-500 Piaseczno
ul. Wojska Polskiego 28 lok. 9
tel. 022 122-62-22/23
fax. 022 122-62-27
kom. 0 513-198-945
biuro@br-omega.pl

Transakcje wewnątrzwspólnotowe - zmiany 2013 Email

Od 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady powstania obowiązku podatkowego u podatników, którzy rozliczają transakcje:

  • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

  • Wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.

W przypadku WDT realizowanej w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc dostawę uważa się za dokonaną z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia dostawy tych towarów.

W zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, nie później jednak niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem WNT. Dla nabycia realizowanego w sposób ciągły przez okres przekraczający miesiąc WNT uważa się za dokonane z upływem każdego miesiąca do czasu zakończenia nabyć towarów.

W zakresie WNT nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych, dokumentujących nabycie.

Zaliczka a WDT

2012 faktury WDT

2013 faktury WDT

Standardowy termin – 7 dni od WDT

W przypadku WDT fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wydano lub przemieszczono towar.

W przypadku zaliczek otrzymanych przed zakończeniem dostawy wewnątrzwspólnotowej, podatnik może wystawić fakturę potwierdzającą otrzymanie całości lub części ceny.

Nie wystawia się faktur zaliczkowych przy WDT – uchylono art. 20 ust. 3Od 2013 r. nie ma obowiązku wystawiać faktur zaliczkowych z tytułu płatności na rzecz wykonywania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Obowiązek podatkowy uniezależnia się od daty wystawienia faktury zaliczkowej.

Zmieniony: Wtorek, 08 Styczeń 2013 11:54